KENDALL

Prices are GST exclusive or GST exempt
QtyItem #DescriptionUnit
Price
Units
1055532ZZZZZZZZZZZZZZZ$129.12Carton
1057275GT-1 DIESEL TI 208.2L$1,105.52Each
1060742ZZZZZZZZZZZZZZZ$1,497.60Each
1062408ZZZZZZZZZZZZZZZCarton
1073764GT-1 EURO MO 5W-40 (BIB), 22L$192.35Each
1074864GT-1 COMP NITRO 70, 12/1$98.38Carton
1074864-01GT-1 COMP NITRO 70, 1 QUART$8.63Carton
1074973GT-1 COMPETITION 50, 12/1$87.32Carton
1074973-01GT-1 COMPETITION 50, 1 QUART$8.63Carton
1075014GT-1 EURO MO 5W-40, 208L$1,539.20Each
1075015GT-1 EURO MO 5W-40 12/1$111.48Carton
1075015-01GT-1 EURO MO 5W-40 1 QUART$11.81Carton
1075039-01GT-1 HP (TI) 10W40 1 GALLON$33.59Each
1076587GT-1 EURO + MO 5W30, 208L$1,539.20Each
1076588GT-1 EURO+ MO 5W30, 12/1$111.48Carton
1076588-01GT-1 EURO+ MO 5W30, 1 QUART$11.81Carton
1077403GT-1 DEXOS1 FSMO, 5W30 1/6B$152.65Each
1077457GT-1 DEXOS1 GEN 2, 5W30 12/1$105.98Carton
1077457-01GT-1 DEXOS1 GEN 2, 5W30 12/1Each
1077873ZZZZZZZZZZZZZZZEach
1078922GT-1 EURO+ MO 5W-30 (BIB), 22L$198.35Each
1079045GT-1 DEXOS1 FSMO, 0W20 1/6B$152.64Each
1081172GT-1 COMP (TI),20W50, 208L$1,151.07Each
1081173GT-1 COMP 20W50 TI, 18.9L$113.87Each
1081175GT-1 COMP 20W50 TI, 3/1$92.46Carton
1081196GT-1 HP SB 10W30 TI 3/1$74.07Carton
1081199GT-1 HP (TI) 10W40, 208L$968.38Each
1081202GT-1 HP (TI) 10W40, 3/1$73.88Carton
1081202-01GT-1 HP (TI) 10W40 1 GALLON$33.59Each
1081216GT-1 HP SYN BLEND 5W30 208L$1,125.28Each
1081221GT-1 HP SB (TI) 5W30, 3/1$74.08Carton
1081646GT-1 MAX MO 0W16, 12/1$93.13Carton
1082940GT-1 EURO + MO 5W30, 20L$169.40Each
C1043073GT-1 HP NITRO70 0.946LEach
C1057232GT-1FS 5W30 TI 0.946LEach
C1057251GT-1 HP SYN BLEND 5W-20, 0.95LEach
C1057254GT-1SB 5W/30 TI, 0.946LEach
C1057255GT-1SB 5W30TI 3.78LEach
C1057263GT-1TI 10W40 1 X 3.78Each
C1060746GT-1 FULL SYN EURO 5W30, 946ML$9.10Each
C1060949GT-1 DEXOS1, 5W30 0.946L$8.31Each
C1074967GT-1 HP SB (TI) 5W30, 1 GALLONEach
C1075039GT-1 HP (TI) 10W40 1 GALLON$21.33Each